Snímkování dronem

Snímkování dronem

Zpracování a vyhodnocení snímků pořízených na vámi vybraných lokalitách

 

Letecké měřické snímkování pomocí dronů představuje rychlý a bezkontaktní sběr geografických dat. Tato technologie má své využití zejména při zaměřování rozsáhlých územních celků, stavebních objektů nebo obtížně dostupných lokalit (odkaliště, skládky, lomy, výsypky apod.). Letecké snímky vzniknou v jeden okamžik, nedochází zde ke zjednodušení a dokáží poskytnout výstupy srovnatelné či lepší, než bychom docílili klasickými geodetickými postupy. Zajímavým v tomto ohledu bývá onen poměr kvalita/cena.

 

 

Co snímkujeme:

 

 • Veškeré terény a povrchy
 • Vodní toky a plochy
 • Silnice a jejich stavby
 • Železnice a jejich stavby
 • Malé i velké developerské projekty
 • Vedení plynového potrubí, vody, nadzemních produktovodů a elektrické distribuční sítě

 

 

Výstupy:

 

 • Digitální model terénu (DTM)
 • Digitální model povrchu (DSM)
 • Ortofotomapa
 • Výpočet kubatur
 • Vrstevnicový plán

 

 

GEOS MORAVA s.r.o.

Zámecká 9

698 01 Veselí nad Moravou

 

T: +420 518 323 714

E: info@geos-morava.cz

 

IČ: 08796599

DIČ: CZ08796599