Projekce a inženýrská činnost

Projekce a inženýrská činnost

Zajištění veškerého "inženýringu" při projektování a výstavbě inženýrských sítí, zajištění zjednosušené projektové dokumentace.

 

Máme tým projektantů v oblasti výstavby elektrodistribučních sítí hladiny NN i VN, výstavby optických stí, projektů pro stavbu a vrtání studní. Zajišťujeme zjednodušenou projektovou dokumentaci pro dodatečný zápis staveb do katastru nemovitostí, včetně zajištění potřebného geometrického plánu.

 

  • Projekty sítí NN a VN
  • Projekty optických a metalických komunikačních sítí
  • Projekty studní a přípojek, včetně hydrogeologického posudku
  • Zajištění veškerých veřejnoprávních povolení a souhlasů či vyjádření nezbytných pro pro umístění a povolení výstavby
  • Zahájení správních řízení za účelem získání veřejnoprávních povolení nezbytných pro umístění a povolení výstavby
  • Dokončení zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
  • Zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro dodatečný zápis staveb do KN (katastru nemovitostí)
 

GEOS MORAVA s.r.o.

Zámecká 9

698 01 Veselí nad Moravou

 

T: +420 518 323 714

E: info@geos-morava.cz

 

IČ: 08796599

DIČ: CZ08796599