Kontrolní měření

Kontrolní měření

Kontrolní měření polohy, délky, plochy, kubatury, výšky, svislosti, posuny

 

Provádíme kontroly při stavebních pracích (kontroly kubatur, výšek, polohy, symetrie, rovnoběžnosti, přímosti). Přesnost měření dosažitelná našimi přístroji a metodami se pohybuje v milimetrech.

 

  • Kubatury ploch komunikací
  • Kubatury násypů nebo výkopů
  • Svislosti komínů a stožárů
  • Jeřábové dráhy
  • Plošné kontroly rovinnosti fasád
  • Odchylky nivelety velkých podlažních ploch
  • Sedání a deformace stavebních konstrukcí, tělesa komunikace, cyklostezek apod.
 

GEOS MORAVA s.r.o.

Zámecká 9

698 01 Veselí nad Moravou

 

T: +420 518 323 714

E: info@geos-morava.cz

 

IČ: 08796599

DIČ: CZ08796599