3D skenování

3D skenování

Rychle a přesně získané rozměry interiérů budov, podzemí, vegetace parků a další

 

Laserové 3D skenování si pomalu stává součástí práce projektantů při rekonstrukcích budov a starších objektů, kde chybí projektová dokumentace, využívá se také pro dokumentaci památek a stavebních objektů (sochy, kostely, staré usedlosti). Své využití má i při tvorbě zjednodušené projektové dokumentace u objektů, které je třeba zapsat do katastru nemovitostí a klasické zaměření budovy by bylo neúměrně drahé a složité. Neměli bychom zapomenout, že skenování se využívá také u složitých technologických celků, jako jsou rozvodny, vodovodní přečerpávací stanice a podobně. na.

 

 

Co skenujeme:

 

  • Historické objekty (exteriér, interiér)
  • Umělecká díla (sochy, reliéfy, plastiky)
  • Technologické celky, výrobní prostory
  • Podzemní prostory, kolektory
  • Archeologická naleziště a vykopávky

 

 

Výstupy:

 

  • Opláštěný 3D model
  • Pasport budovy, technologického celku
  • Přesné prostorové zaměření a určení objektů
  • Výpočet kubatur
 

GEOS MORAVA s.r.o.

Zámecká 9

698 01 Veselí nad Moravou

 

T: +420 518 323 714

E: info@geos-morava.cz

 

IČ: 08796599

DIČ: CZ08796599